Guro(152)

Rùng rợn, ma quái, máu me... Nghe có vẻ như đang xem Conan ấy nhỉ?

True Blue Gaiden 1
True Blue Gaiden 1

True Blue Gaiden 1

Himajin Planning
Shion 4
Shion 4

Shion 4

Anime Antenna Iinkai, Pixy, Studio 9 MAiami
Shion 3
Shion 3

Shion 3

Anime Antenna Iinkai, Pixy, Studio 9 MAiami
Shion 2
Shion 2

Shion 2

Anime Antenna Iinkai, Pixy, Studio 9 MAiami
Shion 1
Shion 1

Shion 1

Anime Antenna Iinkai, Pixy, Studio 9 MAiami